Aplikácia na výpočet stropovania

Čo je to stropovanie? 
Stropovanie priamych platieb je nástroj, ktorým sa obmedzuje výška ročnej podpory na jedného poľnohospodára. Je výsledkom snahy Európskej komisie viac podporovať tradičný spôsob farmárčenia malých rodinných fariem a menej podporovať veľké farmy. 

Ako to, že sú veľké farmy bez stropovania podporované rovnakou intenzitou ako malé farmy?
Farmy získavajú podporu na hektár. Čim viac hektárov farma má, tým vyššiu podporu dostane. Podpora na hektár znamená, že za každý vlastnený alebo prenajatý hektár pôdy dostane farma na Slovensku z EÚ zdrojov 120 EUR (teraz SAPS, v budúcnosti BISS) a 64 EUR (Greening), čiže spolu 184 EUR (2020). Ak má teda malá farma 20 ha, dostane podporu 3 680 EUR ročne a ak má veľká farma 2000 ha, dostane podporu 368 000 EUR ročne (2020). Teoretická farma s miliónom hektárov by dostala 184 mil. EUR ročne. O deformáciách, ktoré vysoké podpory spôsobujú písali aj významné svetové denníky

Ako má stropovanie vyzerať? 
Zatiaľ existujú 4 návrhy stropovania. Jeden predstavilo nedávno Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na roky 2021 a 2022. Tento návrh však nebude mať takmer žiadny dopad. Ďalšie tri návrhy na obdobie od roku 2023 predstavila Európska komisia, Rada EÚ a Európsky parlament. Z nich je na veľké farmy najmenej prísny návrh Rady ministrov a najprísnejší návrh Európskeho parlamentu. Výsledné nastavenie stropovania vznikne spoločným trialógom Európskej komisie, Rady EÚ a Európskeho parlamentu začiatkom roku 2021.

Aký bude dopad na moju farmu? 
Zistite zdarma v našej aplikácii. Zadajte údaje o Vašej farme a okamžite zistíte, či sa Vás môže stropovanie negatívne dotknúť. Ak vo všetkých 4 návrhoch máte výsledok NIE, stropovanie sa Vás podľa žiadneho zo súčasných návrhov nedotkne. Posledná aktualizácia výpočtov dňa 28.11.2020.