My v médiách

Mičovského plán je, že veľkí dostanú menej, ale v realite nezoberie štát ani euro ani tej najväčšej farme

Mičovského plán je, že veľkí dostanú menej, ale v realite nezoberie štát ani euro ani tej najväčšej farme

Ministerstvo pôdohospodárstva už budúci rok oficiálne uberie z dotácií veľkým agropodnikom. Lenže limity na to, kto je veľký, nastavilo ministerstvo tak zle, že v praxi sa nikto obmedzenia báť nemusí.  Slovensko tak bude naďalej nahrávať veľkým farmám, ktorých koncentráciu máme už teraz najväčšiu v celej Únii. Potravinovej sebestačnosti krajiny tak bude politika súčasného vedenia ministerstva pôdohospodárstva škodiť, nie pomáhať.

Sledujme, kto o potravinovej sebestačnosti hovorí a kto na nej zarába

Sledujme, kto o potravinovej sebestačnosti hovorí a kto na nej zarába

Nová vláda má páky na to, ako agrobarónov a bývalé družstvá prinútiť, aby pomáhali aj vidieku a potravinovej sebestačnosti, nielen sebe.

Repka je v poriadku, slovenská poľnohospodárska politika nie

Repka je v poriadku, slovenská poľnohospodárska politika nie


Povinné kvóty na podiel biopalív vyvolali na Slovensku, ale aj v Maďarsku alebo Česku vznik biopalivovej vertikály od pestovateľov repky a kukurice cez spracovateľov, rafinérie až po čerpacie stanice. Slovensko má spolu s Českom najväčšie farmy v EÚ a veľké farmy idú dobre dokopy s obilninami a olejninami a všeobecne s intenzívnou produkciou, ktorá nie je vždy najbližšia prírode. Repka nie je problémom, je len syndrómom zlého nastavenia pomerov v našom poľnohospodárstve.

Poľnohospodárstvo nedostatočne pomáha rozvoju slovenských regiónov

Poľnohospodárstvo nedostatočne pomáha rozvoju slovenských regiónov

Poklespoľnohospodárstva sa najviac prejavil v najmenej rozvinutých okresoch, kdeboli iné odvetvia tradične menej rozvinuté.